938 02 137 post@enarenhold.no

Om oss

Ena Renhold er en profesjonell leverandør av renholdstjenester med hovedkontor i Skien. Vi tilbyr totale løsninger for renhold til private og offentlige virksomheter. Våre løsninger er fullstendig tilpasset den enkelte kundes behov, krav og ønsker. Vi vet at godt renhold er en fornuftig og lønnsom investering, fordi et rent arbeidsmiljø øker trivselen på arbeidsplassen, reduserer sykefraværet, øker produktiviteten til ansatte og gir et godt inntrykk hos bedriftens samarbeidspartnere.

Bedriftsregler i Ena Renhold:
* Ta vare på kunder og ansatte
* Fremstå som fleksible og løsningsorienterte
* Opprettholde profesjonell utførelse på arbeidet vi foretar
* Henge med i markedet for nye produkter og løsninger

Om oss

Om oss | Ena Renhold

Ena Renhold er totalleverandør av renholdstjenester til private, bedrifter, offentlige etater og institusjoner.

Vi vet hva som er vår styrke og holder fokus på det:

  • Alle kunder blir behandlet likt hos oss
  • Høy kvalitet på våre tjenester
  • Konkurransedyktig pris
  • Lite gjennomtrekk av renholdere
  • Rene kluter til hvert oppdrag
  • Rene mopper til hvert oppdrag
  • Miljøbevisste
  • Våre ansatte er vår suksess

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller mail for en hyggelig renholdsprat.